Bouwpas Hulpcentrum

Door de jaren heen hebben we een hoop kennis en ervaring opgebouwd. Al deze kennis bundelen we overzichtelijk in ons Hulpcentrum.

In het Hulpcentrum kan je terecht voor:

  • Veelgestelde vragen over wetgeving
  • Uitleg van de regels in bouw, infra en industrie
  • Stap-voor-stap handleidingen voor alle gebruikers
  • Toelichting over wat het systeem van Bouwpas precies doet
  • Webinars terugkijken

Online (gratis) trainingen

Buiten het uitgebreide kenniscentrum neemt Bouwpas haar klanten veel uit handen. Zo organiseren we regelmatig gratis online trainingen om je medewerkers en alle partijen waar je mee samenwerkt de nut en noodzaak uit te leggen van Eerlijk en Veilig werken. Tijdens deze training wordt iedereen uitgelegd welke knoppen ze moeten indrukken en is er ruim voldoende tijd voor vragen. Tevens wordt de achterliggende wetgeving in begrijpelijk taal uitgelegd. We hebben trainingen voor:

Klantendagen

Bouwpas organiseert regelmatig klantendagen. Met deze dagen willen we het volgende bereiken:

  • Actuele uitdagingen in de bouw, infra en industrie worden besproken
  • Klanten kunnen ervaringen in het gebruik van Bouwpas met elkaar uitwisselen
  • Bouwpas leert van deze dagen om het platform verder te ontwikkelen en te verbeteren
  • Iedereen die geïnteresseerd is in Bouwpas kan de sfeer komen proeven

Volg onze seminars en webinars

Bouwpas organiseert regelmatig webinars, seminars en events om je kennis bij te spijkeren. Je kan je hier inschrijven.

Om onze webinars terug te zien klik hier.

pellicaan-logo
mazars-logo

Servicedesk

Bouwpas ondersteunt de diverse rollen met uitgebreide handleidingen en media. Kom je er niet uit, kun je altijd een van onze gratis onlinetrainingen volgen. Je kan ook direct contact opnemen met onze helpdesk: support@bouwpas.nl of 085-0014101. Wij zijn bereikbaar tussen 07:00 en 17:00.

Implementatie

Ben je nieuw bij Bouwpas? Een training is natuurlijk wenselijk. Maar wat is het beleid op het gebied van Eerlijk en Veilig werk van jouw organisatie en hoe communiceer je dit? Is dit duidelijk voor personeel en partners omschreven en gecommuniceerd? Bouwpas implementeren doe je samen met ons. Samen naar Eerlijk en Veilig werk! Meer weten? Neem contact met ons op.

Klik op een kop om meer te lezen over de wetten en regels in bouw en infra.

Bij de inhuur van zelfstandigen (zzp’ers) is het goed vastleggen van de arbeidsrelatie heel belangrijk. Om zelfstandigheid aan te tonen worden modelovereenkomsten vastgelegd in de Bouwpas. Echter zien we steeds meer rechtelijke uitspraken over situaties waarbij achteraf wordt vastgesteld dat een arbeidskracht geen zelfstandige is of dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking.  De wetgeving rondom zelfstandigen is erg veranderlijk (ook de wet DBA gaat op termijn verdwijnen), maar Bouwpas weet altijd precies wat er nodig is om de juiste administratie te voeren.

Bouwpas zorgt voor een duidelijke administratie en goed inzicht in de keten. Dit is goed begin om het risico op aansprakelijkheid zo beperkt mogelijk te houden. De vraag is vaak wie er verantwoordelijk is voor welke heffingen en in sommige gevallen welk land. Voor een arbeidskrachten in loondienst dienen heffingen te worden afgedragen door de werkgever van wie de arbeidskracht daadwerkelijk het loon ontvangt. Maar in welke situatie moet ik BSN nummers, etc. verzamelen, wanneer is er werk van stoffelijke aard, hoeveel moet ik storten op de G-rekening? Een puzzel die wij graag samen met u leggen.

Met de toename van buitenlandse arbeidskrachten op de bouwplaats is het belangrijk dat de administratie van zogenaamde ‘vreemdelingen’ helemaal in orde is. Bouwpas vraag de juiste gegevens uit zodat er een wel overwogen beslissing genomen kan worden. Dat is belangrijk omdat de hoogte van boete snel kan oplopen.

Natuurlijk wil je organisatie voldoen aan de GDPR/AVG. Met Bouwpas heb je controle over de toegang tot de persoonsgegevens. De hele Bouwpas organisatie is ISO 27001 gecertificeerd en gaat zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw partners. Regelmatig laten wij ons platform testen door een onafhankelijke organisatie en wij hebben een zeer uitgebreide cybercrime verzekering.

Meer informatie over de AVG/GDPR? Klik hier.

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat vermelden in het KvK Handelsregister. Dit heeft te maken met een wetswijziging die de uitbuiting van werknemers moet terugdringen. Deze wet heet de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). De wet is voor u van belang indien u arbeidskrachten ter beschikking stelt of inleent. Indien de registratie niet op orde is, dan kan het uitzendbureau én de opdrachtgever een boete krijgen opgelegd.

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid.

Meer informatie over de Waadi? Klik hier.

In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren arbeidskrachten in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust. Er zijn daarnaast extra normen voor nacht werk, werken op zondag en oproepdiensten. Alles bij elkaar is het een complex geheel van regels. Met Bouwpas kunt u dit voor alle arbeidskrachten in kaart brengen.

De ‘Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU’ verplicht bedrijven om zich ten alle tijden te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in Nederland. Deze wet kent een aantal administratieve verplichtingen, waaronder de meldingsplicht en de controleplicht. Deze maken het makkelijker om te controleren of bedrijven zich hier ook aan houden. Met de komst van het nieuwe meldloket postedworkers.nl is er een extra meldingsverplichting voor buitenlandse onderaannemers gekomen. Bouwpas helpt hen om in één keer de juiste gegevens in te vullen.