Laat de zzp’er vrij

De laatste jaren is er veel te doen geweest, over van de positie van de zzp’er. Aanvankelijk gold de VAR-verklaring, die duidelijkheid gaf en eenvoudig en veilig was voor zowel de zzp’er als het bedrijf. Vooraf was er een verklaring van de overheid dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst en die was één jaar geldig. De VAR werd afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Daarmee kwam er meer onduidelijkheid en veel administratieve rompslomp. Zzp’ers moeten voor iedere opdracht een nieuw (model)contract afsluiten. De modelcontracten bieden vaak geen soelaas en dan kan een niet-modelcontract worden opgesteld, dat vooraf door de Belastingdienst moet worden goedgekeurd. Dat vertraagt en kost onnodig veel geld.
Lees het volledige artikel op nrc.nl.

Voorgestelde nieuws items