Oekraïners en werken in Nederland (update 4 april)

Haarlem, 15 maart 2022 – Door de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Daarom worden ook in Nederland maatregelen getroffen om deze vluchtelingen op te vangen. Bouwpas heeft samen met Pellicaan Advocaten een actueel overzicht gemaakt van de stand van de wetgeving zodat werkgevers in bouw en infra weten waar zij aan toe zijn, mochten Oekraïense vluchtelingen in deze sector komen werken.

Dit bericht wordt bijgewerkt als de wetgeving wijzigt. Laatste update: 1 november 2022.

➡️ Lees de laatste updates over dit onderwerp in ons Hulpcentrum.

 


Het kabinet heeft nu besloten dat er voor vreemdelingen die onder de “Richtlijn tijdelijke bescherming” Nederland binnenkomen, geen tewerkstellingsvergunning nodig is. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april (met terugwerkende kracht tot 4 maart).

Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek.

Meer informatie over werk, maar bijvoorbeeld ook zorg en verblijf, leest u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/30/opvang-van-vluchtelingen-uit-oekraine-krijgt-verder-vorm

Informatie over het aanmelden van Oekraïense werknemers bij het UWV leest u hier: https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine/

——– Hieronder leest u het oude bericht van 18 maart.

Op termijn zal een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne hier ook willen werken. Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben zij toegang tot de arbeidsmarkt, maar heeft de werkgever op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Het Ministerie van SZW wil regelen dat het aanvragen van die vergunning voor vluchtelingen uit Oekraïne niet meer verplicht is. Er wordt daarom gewerkt aan een vrijstelling. Wel geldt er dan een meldplicht. Er wordt naar gestreefd om de vrijstelling op 1 april 2022 in werking te laten treden.

Op dit moment is er nog geen wijziging in de wetgeving rondom Oekraïeners die in Nederland werkzaamheden willen verrichten. Dat wil zeggen dat een tewerkstellingsvergunning (op dit moment) ‘gewoon’ nodig is.

Huidige stand van de wetgeving

De tijdelijke verblijfsstatus van de gevluchte Oekraïners wordt op dit moment verder uitgewerkt. We verwachten binnen een periode van 2 weken echt meer duidelijkheid.

Tot die tijd is het bericht dat Oekraïners zonder asielaanvraag voor maximaal 90 dagen in Nederland mogen verblijven. Dit betekent niet dat ze hier ook mogen werken. Het recht om hier te mogen werken wordt uiteengezet in de nieuwe wetgeving inzake de tijdelijke verblijfsstatus. Zodra dit bekend is, informeren we jullie direct door dit bericht bij te werken.

Tot die tijd is het advies om Oekraïners nog geen werkzaamheden te laten verrichten als zij geen TWV hebben.

Algemene uitgangspunten

 • Volgens de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn krijgen de Oekraïners een speciale status in de Europese Unie;
 • In Nederland is deze status geïmplementeerd in het Vreemdelingenbesluit;
 • Volgens deze speciale status krijgen de Oekraïners voor de duur van één jaar een speciale status. Deze periode kan tweemaal verlengd worden met 6 maanden;
 • Welke personen komen hiervoor in aanmerking?
  • Mensen met een Oekraïense nationaliteit die vanaf 24 februari 2022 zijn ontheemd;
  • Mensen met een nationaliteit van een ander land dan een lidstaat van de EU of mensen zonder nationaliteit, die legaal in Oekraïne verbleven en die vanaf 24 februari 2022 zijn ontheemd komen onder voorwaarden in aanmerking voor deze speciale status;
  • Onder voorwaarden: familieleden van de twee voorgaande categorieën mensen.
 • De lidstaten dienen vervolgens ervoor te zorgen dat de mensen met een speciale status de benodigde verblijfsdocumenten krijgen voor de volledige duur van hun verblijf;
 • Met deze speciale status mogen de Oekraïners:
  • in loondienst of als zelfstandige werken
  • toegang krijgen tot volwassenonderwijs, beroepsopleiding en werkervaring,
  • fatsoenlijk onderkomen krijgen of middelen om huisvesting te vinden,
  • sociale bijstand/financiële ondersteuning en medische zorg in het geval van onvoldoende eigen middelen, en
  • jongeren van onder de 18 jaar moeten toegang krijgen tot openbaar onderwijs.

 

Heb je vragen over dit bericht? Je kunt ons bereiken op legal@staging-web.bouwpas.nl.

Klantendag op dinsdag 4 juni in Rotterdam

Bouwpas en Pellicaan Advocaten organiseren weer een workshop! In deze workshop gaan de experts diep in op diverse onderwerpen. Het programma vind je hier.

Bouwpas zoekt nieuwe collega’s

We hebben drie vacatures voor ontwikkelaars! Ken of ben je iemand die dit leuk zou vinden? Lees dan snel verder.

Bouwpas Workshop op 15 juni 2023

Bouwpas en Pellicaan Advocaten organiseren weer een workshop! In deze workshop gaan de experts diep in op diverse onderwerpen. Het programma vind je hier.

Webinar “Praktijksituaties in Bouwpas” op 22 mei, meld je aan!

We organiseren weer een gratis webinar samen met Pellicaan Advocaten. Dit keer over veelvoorkomende praktijksituaties in Bouwpas. Meld je snel aan!

1 november: workshop over wetgeving in de bouw

Op 1 november organiseert Bouwpas samen met Pellicaan Advocaten en Mazars Nederland een workshop over wet- en regelgeving in bouw en infra. Schrijf je nu in!