Partners​

Bouwpas werkt samen met diverse partners om je totaaloplossingen te bieden voor Veilig en Eerlijk werk.

Pellicaan Advocaten

Bouwpas zorgt er – samen met haar samenwerkingspartner Pellicaan Advocaten – voor dat: 

  • personeel in de bouw simpel kan worden geregistreerd
  • er eenvoudig kan worden voldaan aan alle wet- en regelgeving
  • de bouwplaats een eerlijke en veilige plek is
CAPE Groep
CAPE Groep biedt ondersteuning aan organisaties in het koppelen van bedrijfssoftware. Zo helpt CAPE de klanten van Bouwpas bij het koppelen met bijvoorbeeld ERP- en boekhoudpakketten. Zo kan je bijvoorbeeld geautomatiseerd de goedkeuring van een onderaannemer inladen in jouw boekhoudpakket, zodat de onderaannemer betaald kan worden.  
Toegangscontrole

Soms is het wenselijk jouw bouwterrein af te sluiten met hekwerk en een fysieke toegangscontrole. Dit doe je bijvoorbeeld in binnenstedelijk gebied om te voorkomen dat mensen gemakkelijk het bouwterrein betreden of om diefstal te voorkomen. Met een toegangscontrole systeem geef je passen uit die de arbeidskrachten toegang geven tot het terrein. Eenvoudig koppelen wij aan de toegangscontrole oplossing die jij nodig hebt en adviseren we hierbij.

Keesing ID Check
Met behulp van Keesing ID Technologies maak je het beoordelen van identiteitsbewijzen 100% betrouwbaar. De Keesing ID-scanner wordt aangesloten op het Bouwpas project en zo hoef je niet meer op het oog het identiteitsbewijs van de arbeidskracht te controleren op echtheid – dat doet de ID-scanner voor je. Neem contact op met ons voor advies en installatie van een Keesing ID-scanner op jouw bouwplaats.