Veilig

Hoe veilig werk jij?

Jaarlijks gebeuren er in de bouw, infra en industrie nog veel ongelukken. De branche staat steevast in de top drie van minst veilige sectoren. Pas wanneer je weet wie er op de bouw komt, kan je gericht instrueren en communiceren over veiligheid.

Om ongevallen te voorkomen, wil je alle bedrijven en arbeidskrachten op jouw bouwplaats informeren over de risico’s. Met Bouwpas kan je alle bedrijven en arbeidskrachten voordat ze aan het werk gaan, voorzien van digitale veiligheidsinstructies en informeren over de aanwezige risico’s.

 

Video afspelen

Project Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Voor een veilige uitvoering van een bouwproject is het belangrijk dat de diverse partijen op de bouwplaats onderling afspraken maken over een veilige uitvoering. Dit document waarin deze afspraken worden vastgelegd wordt het V&G-plan genoemd. Volgens de wet is een V&G-plan verplicht bij:

  • Projecten met een geschatte omvang van meer dan vijfhonderd mandagen;
  • Projecten met een geschatte duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment meer dan twintig werknemers tegelijk werken;
  • Risicovolle projecten, zoals: vallen van hoogte, blootstelling aan chemische stoffen of het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen.

 

Bouwpas heeft de webapplicatie PRIE ontwikkeld die je helpt op systematische wijze de risico’s inzichtelijk te maken, de risico’s te wegen en maatregelen te bepalen. PRIE staat voor project risico inventarisatie en -evaluatie.

Projectintroductie

Wanneer aanwezige risico’s bekend zijn bij alle bedrijven en arbeidskrachten, help je ongevallen te voorkomen. Over deze risico’s wil je informeren en instrueren, vóórdat arbeidskrachten op de bouwplaats komen en aan het werk gaan. Dit doe je eenvoudig en digitaal met de Bouwpas Projectintroductie. In Bouwpas kan je eigen instructies uploaden of gebruik maken van meer dan 32 korte instructievideo’s (in zes talen), die Bouwpas samen met experts heeft laten maken.

Video afspelen
Toolbox

Volgens artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet ben je als werkgever verplicht om voorlichting te geven over de risico’s die bij de werkzaamheden horen en de maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te voorkomen of te beperken. Om werknemers voorlichting te geven wordt vaak gebruik gemaakt van een toolboxmeeting. 

Veel bedrijven kiezen ervoor deze minstens maandelijks te organiseren. Met Bouwpas + VEILIGER gebruik je de kennis en ervaring van Bouwpas en al haar partners om je toolboxen fysiek of digitaal te geven en aanwezigheid te registreren, zowel voor arbeidskrachten binnen als buiten je organisatie. Veiligheid is immers voor iedereen een gemeenschappelijk belang.

Mogelijk Onveilige Situaties

Als de aanwezige risico’s samen met samenwerkingspartners in kaart zijn gebracht en alle arbeidskrachten aantoonbaar zijn geïnformeerd over de risico’s en veiligheidsvoorschriften op je project, ben je klaar voor de volgende stap. Dan wil je ook alle arbeidskrachten de mogelijkheid bieden melding te kunnen maken van onveilige situaties. Met Bouwpas kun je alle arbeidskrachten, digitaal de mogelijkheid geven, melding te maken van situaties die kunnen leiden tot een ongeval. Samen werk je aan een veiligere Bouwplaats voor iedereen.

Mediatheek

Je hebt als organisatie de verplichting om je personeel en je keten te informeren over je veiligheidsbeleid. Gebruik de Bouwpas Mediatheek en de Bouwpas App om iedereen toegang te geven tot je beleid, documenten en andere media. Denk hierbij aan veiligheidsbeleid, instructiekaarten, procesbeschrijvingen en projectspecifieke informatie. Via Bouwpas deel je alle relevante informatie direct met de mensen of een specifieke groep die het nodig hebben.