Wet- en regelgeving

Met De Bouwpas weer een zorg minder

In het kort

Op het gebied van de inzet van arbeidskrachten bestaat veel regelgeving die nageleefd moet worden, zoals de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKa), Wet Arbeid Vreemdelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA), Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en Inleners Aansprakelijkheid (IA). 

De Bouwpas werkt samen met Mazars en Pellicaan advocaten om altijd op de hoogte te blijven op het gebied van wet- en regelgeving. U wordt voorbereid op wetswijzigingen die ook in De Bouwpas gevolgen hebben. Zodra er nieuwe wet- en regelgeving ingaat, klopt uw administratie nog steeds met De Bouwpas.

Wet DBA en de modelovereenkomst

Bij inzet van zzp’ers is de arbeidsrelatie van groot belang voor Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV.

Sinds mei 2016 wordt er geen VAR meer gebruikt om zelfstandigheid aan te tonen. Hoe moet het dan wel? Middels modelovereenkomsten door brancheverenigingen zal de zelfstandigheid van de zzp’er worden vastgelegd in De Bouwpas.

Hoewel het roerige tijden zijn voor de wetgeving rond zelfstandigen (de wet DBA gaat weer verdwijnen), weet De Bouwpas precies wat er nodig is om een juiste administratie te voeren.

Meer informatie over de wet DBA en de modelovereenkomst vind u op de website van De Belastingsdienst

Ketenaansprakelijkheid (WKA) en Inlenersaansprakelijkheid

Als de zzp’er vanuit een besloten vennootschap werkt, is hij of zij DGA (directeur-grootaandeelhouder). De zzp’er heeft een arbeidsovereenkomst met de eigen BV. Die BV zal dus de loonheffingen afdragen, en dat wordt duidelijk uit de VAR of modelovereenkomst.

Voor arbeidskrachten van onderaannemers die geen zzp’ers zijn dienen uiteraard ook loonheffingen en meer te worden afgedragen aan de Belastingdienst, en wel door de onderaannemer van wie de arbeidskracht daadwerkelijk het loon ontvangt. De Bouwpas brengt deze hele keten voor u in kaart, en zorgt voor u voor duidelijke administratie.

U kunt nooit vooraf voor 100% gevrijwaard worden van aansprakelijkheid, maar het risico daarop wel flink beperken. Een goed begin van die risicobeperking is een duidelijke administratie door De Bouwpas.

Meer informatie over de wet ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid​ vind u op de website van De Belastingsdienst

241
passport

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Hoe weet u welke documenten iemand moet hebben buiten de EER? Weet uw uitvoerder dat, als hij de identiteit van een nieuwe arbeidskracht controleert?

De Bouwpas ontzorgt uw uitvoerder helemaal, en zorgt dat uw administratie van zogenaamde ‘vreemdelingen’ helemaal in orde is. Met de toename van buitenlandse arbeidskrachten op de bouwplaats zeker geen overbodige luxe.

Meer informatie over de wet arbeid vreemdelingen vind u op de website van Inspecties SWZ. 

passport

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de arbeidskrachten die op de bouwplaats werken. We zullen er alles aan doen om uw geregistreerde persoonsgegevens te beschermen. De kunst is om niet te weinig gegevens te verzamelen, maar ook niet te veel. En de gegevens die we hebben, bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Tevens worden wij diverse keren per jaar door onafhankelijke experts getest op it-veiligheid.

De Bouwpas is ISO27001-gecertificeerd en draait tevens op een ISO27001-gecertificeerd (overigens CO2-neutraal) datacenter in Nederland. Uw en onze gegevens zullen dit land niet verlaten.

We beloven u: wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming nooit aan derden verhandelen of verkopen. Lees ook de privacy policy.

Hand of business woman pointing at GDPR button with protection structure on virtual screen. Cyber security and privacy. General Data Protection Regulation (GDPR) concept
2686352

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Stel je arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leen je personeel uit tegen betaling? Dan moet je dat vermelden in het Handelsregister. Dit heeft te maken met een wetswijziging die de uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). De wet is voor jou van belang als je arbeidskrachten ter beschikking stelt. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid.

Meer informatie over de Waadi? Klik hier.

2686352

Arbeidstijdenwet (Atw)

In de Arbeidstijdenwet (Atw), in de volksmond ook wel “werktijdenwet’” genoemd,  is een complex geheel van regels die de maximale werktijden en minimale rusttijden en pauze van werknemers bepalen. Deze wet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. 

In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust. Er zijn daarnaast extra normen voor nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten (consignatie). De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt, dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. Maar ook voor jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar, waarvoor aanvullende regels gelden.

Meer informatie vindt u op de website van de overheid.

2798756
390393-PCBKBN-2112

Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers in de EU (WagwEU)

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden.

De wet verplicht bedrijven om zich te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en- omstandigheden die gelden in Nederland. Zo zorgt de wettelijke verplichting dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond wordt met gelijk loon. De WagwEU kent een aantal administratieve verplichtingen, waaronder de meldingsplicht. Deze maken het eenvoudiger om te controleren of bedrijven zich hier ook aan houden. 

In Nederland geldt vanaf 1 maart 2020 in veel gevallen een online meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die werknemers tijdelijk naar Nederland detacheren. Diensten die vanaf deze datum starten, moet werkgevers melden bij het Inspectie SZW. De verplichting is onderdeel van de Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers in de Europese Unie (WagwEU). 

Wordt een meldingsplichtige of buitenlandse werkgever zelfstandige tijdelijk door uw bedrijf in Nederland ingezet? Dan heeft een controleplicht waarbij u controleert of het bedrijf zijn komst (correct) meldt via het online meldloket. Tot 1 september legt de overheid geen boetes op voor de meldingsplicht, zodat bedrijven kunnen wennen aan deze nieuwe wettelijke regeling. Meer over de WagwEU leest u op posted workers waar u ook een stappenplan vindt voor meldingsplichtigen. 

Webinars

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving. De hoeveelheid en complexiteit van regels maken compliancy in de dagelijkse praktijk niet eenvoudig. 

Daarom organiseren wij regelmatig Webinars waarin we actuele wetgeving zoals de WKA, GDPR, WAV of de WagwEU uitgebreid behandelen. De Webinars organiseren wij vaak in samenwerking met Mazars en Pellicaan Advocatendie veel kennis en expertise op het gebied wetgeving in huis hebben. Bekijk onze agenda en meld u aan voor een van onze gratis Webinars.

Heeft u een webinar gemist? Geen probleem: in ons helpcenter vindt u alle informatie terug.  

WEBINAR man hand on table Business, coffee, Split tone WEBINAR phone