Wet- en regelgeving

Alles wat de wet- en regelgeving aan ons vraagt op het gebied van compliancy, veiligheid en registratie is de afgelopen jaren meer en meer onderdeel van ons dagelijks werk geworden. Maar het is niet waar we gelukkig van worden. Want iedereen stort zich het liefst op z’n vak en de opdracht waarvoor hij of zij gekomen is:

Bouwen.

Portret-3-highres@0,1x
icon6

Solid understanding

We hebben een fikse uitdaging. Het ‘voldoen aan wet- en regelgeving’ is niet het meest aantrekkelijk agendapunt in een wereld die met zoveel uitdagingen kampt. In de veelheid aan zaken die je aandacht vragen, heeft registratie van arbeidskrachten niet je prioriteit.

Er bestaat veel regelgeving die je moet naleven op het gebied van inzet van arbeidskrachten. Bouwpas heeft een solid understanding van alle wet- en regelgeving in de bouw. We werken samen met Mazars en Pellicaan advocaten om altijd op de hoogte te blijven. Wanneer wetswijzigingen gevolgen hebben voor het gebruik van Bouwpas’ brengen we alle gebruikers altijd direct op de hoogte. Zodat alle administratie met de Bouwpas’ altijd klopt, ook zodra er nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Wij informeren je graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Bij de inhuur van zelfstandigen (zzp’ers) is het goed vastleggen van de arbeidsrelatie heel belangrijk. Om zelfstandigheid aan te tonen worden modelovereenkomsten vastgelegd in de Bouwpas. Echter zien we steeds meer rechtelijke uitspraken over situaties waarbij achteraf wordt vastgesteld dat een arbeidskracht geen zelfstandige is of dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking.  De wetgeving rondom zelfstandigen is erg veranderlijk (ook de wet DBA gaat op termijn verdwijnen), maar Bouwpas weet altijd precies wat er nodig is om de juiste administratie te voeren.

Bouwpas zorgt voor een duidelijke administratie en goed inzicht in de keten. Dit is goed begin om het risico op aansprakelijkheid zo beperkt mogelijk te houden. De vraag is vaak wie er verantwoordelijk is voor welke heffingen en in sommige gevallen welk land. Voor een arbeidskrachten in loondienst dienen heffingen te worden afgedragen door de werkgever van wie de arbeidskracht daadwerkelijk het loon ontvangt. Maar in welke situatie moet ik BSN nummers, etc. verzamelen, wanneer is er werk van stoffelijke aard, hoeveel moet ik storten op de G-rekening? Een puzzel die wij graag samen met u leggen.

Met de toename van buitenlandse arbeidskrachten op de bouwplaats is het belangrijk dat de administratie van zogenaamde ‘vreemdelingen’ helemaal in orde is. Bouwpas vraag de juiste gegevens uit zodat er een wel overwogen beslissing genomen kan worden. Dat is belangrijk omdat de hoogte van boete snel kan oplopen.

Natuurlijk wil uw organisatie voldoen aan de GDPR/AVG. Met Bouwpas’ bent u in control van de toegang tot de (persoons) gegevens. De hele Bouwpas’ organisatie is ISO 27001 gecertificeerd en gaat zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw partners. Regelmatig laten wij ons platform testen door een onafhankelijke organisatie en wij hebben een zeer uitgebreide cybercrime verzekering.

Meer informatie over de AVG/GDPR? Klik hier.

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat vermelden in het KvK Handelsregister. Dit heeft te maken met een wetswijziging die de uitbuiting van werknemers moet terugdringen. Deze wet heet de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). De wet is voor u van belang indien u arbeidskrachten ter beschikking stelt of inleent. Indien de registratie niet op orde is, dan kan het uitzendbureau én de opdrachtgever een boete krijgen opgelegd.

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid.

Meer informatie over de Waadi? Klik hier.

In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren arbeidskrachten in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust. Er zijn daarnaast extra normen voor nacht werk, werken op zondag en oproepdiensten. Alles bij elkaar is het een complex geheel van regels. Met Bouwpas’ kunt u dit voor alle arbeidskrachten in kaart brengen.

De ‘Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU’ verplicht bedrijven om zich ten alle tijden te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in Nederland. Deze wet kent een aantal administratieve verplichtingen, waaronder de meldingsplicht en de controleplicht. Deze maken het makkelijker om te controleren of bedrijven zich hier ook aan houden. Met de komst van het nieuwe meldloket postedworkers.nl is er een extra meldingsverplichting voor buitenlandse onderaannemers gekomen. Bouwpas’ helpt hen om in één keer de juiste gegevens in te vullen.

Volg onze webinars

Bouwpas organiseert regelmatig webinars op het gebied van wet- en regelgeving, speciaal voor gebruikers van Bouwpas, een en ander in samenwerking met Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V.

Deelname is gratis en zodoende blijft uw kennis altijd up-to-date.

pellicaan-logo
mazars-logo

you're on solid grounds